Alla tillstånd

Visar nu: 29 tillstånd

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. X
 24. Y
 25. Z
 26. Å
 27. Ä
 28. Ö
 1. A
  1. Anmälan om ändrade ägarförhållanden
  2. Anmälan om ansvarig serveringspersonal
  Tillbaka ^
 2. B
  1. Bygglov
  2. Borra efter bergvärme (anmälan)
  Tillbaka ^
 3. I
  1. Inventera/Sanera PCB i byggnader (anmälan)
  Tillbaka ^
 4. L
  1. Livsmedelsverksamhet
  Tillbaka ^
 5. M
  1. Markupplåtelse
  2. Mellanlagra farligt avfall på min fastighet/verksamhet, t ex kylfirma, elbutiker (anmälan)
  Tillbaka ^
 6. N
  1. Nyetablering - fristående förskola
  2. Nyetablering - funktionsnedsättning
  3. Nyetablering - äldreomsorg
  Tillbaka ^
 7. S
  1. Schakttillstånd
  2. Skyltlov
  3. Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
  4. Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
  5. Sanera förorenad mark/förorenat område (anmälan)
  6. Starta bensinstation, kemtvätt, större biltvätt, krossanläggning, livsmedelsindustri (anmälan)
  7. Starta hotell/vandrarhem (information)
  8. Starta hygienisk behandling (spa, skönhetssalong, massage)
  9. Starta mindre bilverkstad, verkstad, mark- och anläggningsfirma etc (information)
  10. Starta skol- eller förskoleverksamhet (anmälan)
  11. Starta solarium (anmälan)
  12. Starta större industri, t ex mottagning för avfall, värmeverk (tillstånd)
  13. Starta tandvårdsverksamhet (information)
  14. Starta yrkesmässig hygienisk behandling (skönhetsbehandling, massage) - ej stickande och skärande (information)
  15. Starta yrkesmässig hygienisk verksamhet (tatuering, piercing, fotvård) - stickande och skärande (anmälan)
  Tillbaka ^
 8. T
  1. Trafikanordningsplan (TA-plan)
  2. Tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap
  3. Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
  Tillbaka ^