Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vi jobbar i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det jobbar ungefär 2 700 personer i Sollentuna kommuns olika verksamheter, många inom förskola, skola och omsorg som har flest anställda. Det finns över 100 olika yrken inom kommunen. Kanske hittar du också ditt drömjobb hos oss!

Här berättar några av kommunens medarbetare om sina jobb; vad de gör och vad de tycker om att vara anställda i just Sollentuna kommun. 

Sophie, bygglovshandläggare, miljö- och byggnadskontoret

 

Jag granskar bygglovsansökningar och ser till att de uppfyller kraven som ställs. Jag följer även aktuella rättsfall och ser till att praxis följs. Jag är involverad i både stora och små byggprojekt vilket skapar variation.

Det roligaste med mitt jobb är omväxlingen och komplexiteten. Man blir aldrig fullärd som bygglovshandläggare och det är ständiga utmaningar varje dag. Det är också roligt att ha kontakt med de sökande vars förkunskaper skiljer sig. Jag får förklara olika frågor på olika sätt. Det är roligt att arbeta i en ambitiös kommun.

Malin och Mårten, trafikplanerare, trafik- och fastighetskontoret

 

Malin och Mårten arbetar med planering för cykelbanor, parkeringslösningar, trafiksäkerhetsfrågor med mera. De uppskattar att jobba i en expansiv kommun som ständigt strävar efter att utvecklas. Att arbeta med frågor som engagerar och berör många är väldigt roligt, omväxlande och lärorikt. 

Det är spännande att få arbeta med aktuella frågor inom samhällsbyggnad med koppling till hur vi skapar ett hållbart, smidigt och tryggt resande. Dessutom är vi ett bra engagerat gäng, vi har kul på jobbet. 

Ida, socialsekreterare, socialkontoret

Ida arbetar på socialkontorets mottagningsgrupp för ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.  Ida har valt att arbeta i Sollentuna då det är en kommun med ett kompetent ledarskap och ett tydligt klientperspektiv. Man lyssnar på sina medarbetare och satsar hela tiden på att förbättra verksamheten.

Jag vill vara en del av att hjälpa människor framåt. I kommunen har jag en stor möjlighet att göra skillnad för individerna jag möter.

Farzad, controller, Väsjöprojektet


Jag samordnar och ansvarar för budgetprocessen, prognoser och analyser vid tertialbokslut. En viktig del av min tjänst är att agera som stöd inom ekonomifrågor för enhetens projektansvariga. Jag tar till exempel fram verksamhetsstödjande rapporter och investeringskalkyler. Jag driver och utvecklar enhetens ekonomiuppföljningsrutiner.

Det är spännande och lärorikt att jobba med så många olika kompetenser inom stadsbyggnadsavdelningen.

Anutosha, verksamhetsansvarig, Arena Satelliten

Vi jobbar för att ungdomarna själva ska vara delaktiga i verksamheten och i demokratifrågor. Vår bärande tanke och övertygelse är delaktighet och engagemang föds när individen upplever egenmakt. Tanken är att alla vilda idéer ska kunna genomföras. Det gäller bara att hitta rätt sätt för just den idén.

Det är roligt att jobba i en kommun där både politiker och tjänstemän är engagerade och intresserade och där man satsar på verksamhet för ungdomar.

Lena, vårdplanerare, vård- och omsorgskontoret


Som vårdplanerare hjälper jag Sollentunabor som hamnat på sjukhus att få det stöd som behövs efter sjukhusvistelsen. I min roll som myndighetsutövare är det då viktigt att fatta rätt beslut gällande stöd- och hjälpinsatser och att kunna lyssna in och förstå en persons enskilda behov.

I Sollentuna kommun känner jag att jag kan stå för de myndighetsbeslut jag fattar, vilket betyder mycket för mig som människa.  

Kjell, mät- och kartchef, miljö- och byggnadskontoret


Jag arbetar med att göra kartor. Flera av kartorna behöver kartdata insamlade vid mätningar ute på plats. Kartor används till exempel i bygglovsansökningar och i kommunens planarbete. Det bästa med mitt arbete är att det är stor variation. Det är också väldigt roligt att vara en del i samhällsbyggnadsprocessen.

Jag kan ha varit ute och mätt en plats och ett halvår senare står där ett hus. Den delaktigheten gör mig stolt!

Publicerad: 3 december 2018