Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Ledarskap i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Som chef i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. Vi arbetar för att utveckla Sollentuna till Sveriges mest attraktiva kommun. Vi vill bli lite bättre varje dag.

Vi vill att våra chefer ska trivas och utvecklas och vi satsar mycket på utbildning, stöd och nätverkande. Omvärldsbevakning är ett prioriterat område och vi ger dig möjligheten att tillsammans med kollegor besöka andra organisationer för att ta del av goda exempel. 

”Här har man möjlighet att påverka – från en idé till dess att det blir verklighet”, citat från en av våra ledare

Att leda för framgång

För att göra Sollentuna till Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi med ett utvecklat ledarskap. Genom att leda utifrån fyra dimensioner kommer du att bidra till att vi når målet: den egna verksamheten, det interna samspelet, den strategiska helhetssynen och det externa omvärldsperspektivet. Kärnvärdena NAV - nytänkande, ansvarstagande och välkomnande - speglar vår kultur och skapar en gemensam syn och dialog kring vilka normer som är viktiga för oss.

Ledarskapsmodell

I Sollentuna kommun arbetar vi enligt det transformerande ledarskapet, en ledarskapsmodell som dominerat forskningen de senaste decennierna. Det innebär att du som chef hjälper dina medarbetare att bli handlingskraftiga genom att stödja deras inre motivation, effektivitet och engagemang.   

Ledarutveckling

Genom kommunens ledarutvecklingsprogram får alla chefer kunskap och träning i hur man positivt kan arbeta med avvikelser, hur man kan förstärka önskvärt beteende, hur man agerar som en förebild och visionär, hur man stimulerar till nytänkande och utmanar befintliga arbetsprocesser, hur man frigör individers handlingskraft och hur man uppmuntrar och skapar en positiv atmosfär. Under utbildningen avhandlas också ett särskilt moment om team och ledningsgrupper.  

Som chef och ledare hos oss erbjuder vi även kollegial chefshandledning, mentorprogram, stöd i teamutveckling och ett behovsstyrt HR-stöd, både individuellt och genom utbildningar. 

Publicerad: 19 november 2019