Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilmekaniker

Flera vägar till arbetsmarknaden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna har alla invånare möjlighet att skapa sig en framtid. Alla ges möjlighet att studera eller arbeta och försörja sig själva, utifrån sina förutsättningar.

Kommunen arbetar aktivt med att hjälpa invånare som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Gymnasieskolan skapar förutsättningar för lyckade studieresultat och den som behöver får en ny chans inom Kunskapsparken, som även kan hitta flexibla lösningar med tydlig koppling till arbetsmarknaden för dem som behöver lära sig det svenska språket.

Coachning och arbetsträning

Den som hamnat utanför arbetsmarknaden får stöd att hitta tillbaka med hjälp av coachning, mentorer eller arbetsträning. Möjligheternas kontor och Arbetscenter erbjuder stödinsatser för invånare som behöver coachning och/eller arbetsträning för att komma ut på arbetsmarknaden eller hitta en väg till studier. För unga utan sysselsättning finns ett särskilt stöd.

Arbetstillfällen

Med hjälp av Sollentunas alla företag hittar vi tillsammans arbetsplatser som erbjuder praktik. Att stötta näringslivet för att skapa en god arbetsmarknad med många arbetstillfällen är en viktig fråga för kommunen. Alla företag är en del av det som gör Sollentuna till en plats där det är bra att leva. 

Möjlighet till sommarjobb

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten unga har med arbetsmarknaden. Kommunen ger ekonomiskt stöd till företag som ger ungdomar chansen. Företag som anställer en sommarjobbare får ett lönebidrag på 50 procent av sommarjobbarens lön, under minst en vecka och max tre veckor alternativt 90 timmar. Ungdomar erbjuds också sommarjobb i kommunens egna verksamheter. Att få ett sommarjobb är en viktig erfarenhet och en bra start på vuxenlivet för ungdomar.

Läs mer om hur kommunen arbetar med sommarjobb här.

Utbildnings- och arbetsmarknadsråd

I Sollentuna finns ett utbildnings- och arbetsmarknadsråd som främjar ett övergripande samarbete i aktuella frågor och utveckling som rör sysselsättning, lokal och regional arbetsmarknad och utbildning inom gymnasieområdet, vuxenutbildningen samt SFI.

Rådet består av representanter från bland annat Företagarna och Nyföretagarcentrum i Sollentuna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och nämndens ordförande och vice ordförande.