Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvinna arbetar med maskinsåg i verkstad

Hitta din väg till arbete och studier

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mikael Nissén

Chef Möjligheternas kontor

Turebergsvägen 1 B

191 47 Sollentuna

08-579 223 31

Du som bor i Sollentuna och saknar arbete kan få stöd av kommunen. Du kan få en personlig coach, arbetsprövning eller arbetsträning, utformat efter vad som passar dig. Är du mellan 16 och 19 år kan våra ungdomscoacher hjälpa dig att komma vidare.

Kommunen arbetar aktivt med att hjälpa invånare som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Gymnasieskolan skapar förutsättningar för lyckade studieresultat och den som behöver får en ny chans inom Kunskapsparken, som även kan hitta flexibla lösningar med tydlig koppling till arbetsmarknaden för dem som behöver lära sig det svenska språket.

Mer information om Kunskapsparken

Coachning och arbetsträning

Den som hamnat utanför arbetsmarknaden får stöd att hitta tillbaka med hjälp av coachning, mentorer eller arbetsträning. Möjligheternas kontor och Arbetscenter erbjuder stödinsatser för invånare som behöver coachning och/eller arbetsträning för att komma ut på arbetsmarknaden eller hitta en väg till studier.

Unga utan sysselsättning kan få särskilt stöd av ungdomscoacher. 

Arbetstillfällen

Med hjälp av Sollentunas alla företag hittar vi tillsammans arbetsplatser som erbjuder praktik. Att stötta näringslivet för att skapa en god arbetsmarknad med många arbetstillfällen är en viktig fråga för kommunen. Alla företag är en del av det som gör Sollentuna till en plats där det är bra att leva. 

Möjlighet till sommarjobb

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten unga har med arbetsmarknaden. Kommunen ger ekonomiskt stöd till företag som ger ungdomar chansen. Företag som anställer en sommarjobbare får ett lönebidrag på 50 procent av sommarjobbarens lön, under minst en vecka och max tre veckor alternativt 90 timmar. Ungdomar erbjuds också sommarjobb i kommunens egna verksamheter. Att få ett sommarjobb är en viktig erfarenhet och en bra start på vuxenlivet för ungdomar.

Läs mer om hur kommunen arbetar med sommarjobb här.

Utbildnings- och arbetsmarknadsråd

I Sollentuna finns ett utbildnings- och arbetsmarknadsråd som främjar ett övergripande samarbete i aktuella frågor och utveckling som rör sysselsättning, lokal och regional arbetsmarknad och utbildning inom gymnasieområdet, vuxenutbildningen samt SFI.

Rådet består av representanter från bland annat Företagarna och Nyföretagarcentrum i Sollentuna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och nämndens ordförande och vice ordförande.

Publicerad: 7 december 2018