Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frukt

Upphandlingar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har en antagen policy för upphandling, och det finns klara regler och tillämpningshänvisningar för hur kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet ska bedrivas. 

Inköpsenheten ansvarar för både kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar, information samt uppföljning av avtal. Byggentreprenadupphandlingar görs av plan- och exploateringsavdelningen samt trafik- och fastighetskontoret. Inköpsenheten är en central funktion som sköter Sollentuna kommuns upphandlingar.

Inköpsenheten genomför även interna utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar. Funktionens roll är att säkerställa att hela kommunen fungerar som en upphandlande enhet.