Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafik och människa på Sollentuna vägen vid Sollentuna C

Hjälp oss få ett tryggare Sollentuna genom att svara på några frågor

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun arbetar hela tiden för att öka tryggheten, med ett särskilt fokus på offentliga platser. För att skapa ett ännu tryggare Sollentuna vill vi ta del av dina och andra invånares idéer, tankar och förslag. Ta chansen att göra din röst hörd!

Vad tycker du att kommunen bör göra för att öka tryggheten och förebygga brottslighet? Är det något du tycker är viktigare än annat? Har du idéer som du tror skulle kunna göra skillnad? För att vi ska kunna rikta våra insatser mot de områden som behöver dem bäst vill vi veta vad du tycker. Därför ber vi Sollentunas kommuninvånare svara på några korta frågor här.

Kommunen har en trygghets- och säkerhetsstrategi som fokuserar på brottsförebyggande arbete som ungdomskriminalitet, våldsbrott, samt skadegörelse och social hållbarhet med fokus på social trygghet och stöd när det behövs. Kommunen arbetar även med trygga utemiljöer.

Att skapa trygghet är ingenting kommunen kan göra på egen hand och arbetet sker i ständig samverkan med polisen. Kommunen och polisen har en gemensam samverkansöverenskommelse med ett tillhörande medborgarlöfte, som syftar till att öka tryggheten i kommunens offentliga miljöer.

Sollentunas invånare och civilsamhälle har en oerhört viktig del i trygghetsarbetet genom såväl föreningsliv som frivilliga nattvandrare. Du som invånare har också en viktig funktion i att bidra till att belysa områden eller frågor som du upplever skapar otrygghet i din vardag, och vi hoppas därför att du tar dig tid att lägga några minuter på att svara på frågorna.

Svaren vi får på frågorna kommer att ingå i underlaget för den förnyade samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen, som gäller under perioden 2019-2020.