Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Krisövning med FRG

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Som deltagare i FRG har man ställt sig till kommunens förfogande i händelse av kris. Lyckligtvis inträffar kriser ganska sällan, men just därför är det viktigt att få öva.

I november 2016 deltog ett 60-tal personer i en gemensam övning för kommunen, POSOM och FRG.

Så hur går en krisövning till? Den här övningen började med en kort presentation av dagens ramar, de involverade organisationerna och deras uppgifter. Ett telefonsamtal från säkerhetschefen var övningens startskott; en olycka hade inträffat på ett ungdomsdisco med okänt skadeläge.

Först aktiverades POSOM som snabbt inrättade en mottagningsstation på Utbildning Silverdal för de många anhöriga som började strömma till. När de insåg att det kom långt flera än de hade kapacitet att ta hand om, samtidigt som kommuninvånare som ville hjälpa till började dyka upp, bad de om assistans. Säkerhetschefen aktiverade då kommunens frivilliga krisberedskap, och FRG-ansvariga anlände snabbt till platsen.

Men, som det sannolikt blir i verkligheten, så var det inte så många frivilliga som kunde komma direkt. Detta gjorde att POSOM-FRG-styrkan var något underdimensionerad för uppgiften i början, men trots lättare kaos så löste de involverade uppgiften med bravur.

- Jag tycker de löste utmaningarna på bra och kreativa sätt. Själva definitionen på en kris är att vardagliga arbetssätt rubbas och ordinarie resurser inte sträcker till. Då måste man samarbeta och tänka utanför boxen. Att över 60 personer avsätter en hel lördag på första adventhelgen för att öva tillsammans och lära känna varandra och bli trygg på varandras roller, gör mig varm i hjärtat, säger kommunens säkerhetschef Richard Buske.

- Att så många kommuninvånare och tjänstemän vill göra nytta för samhället, att de offrar sin fritid, gör mig ödmjuk inför min roll som ytterst ansvarig för kommunens säkerhet. Och det ger mig en trygghet att veta att jag har så många som skulle ställa upp om det behövs. 

Detta håller även POSOM med om.

- Vi fick testa vår egen organisation, det var jättenyttig. Men vi är inte så många, vi hade inte klarat av uppgiften om det inte vore för det stöd vi fick från FRG, säger POSOM-chef Lena Moseley, till vardags enhetschef på socialtjänsten.

- När det kommer ett stort antal personer som är drabbade och i behov av krisstöd i form av samtal, trygghet eller praktisk hjälp, så kräver det resurser. Kommunens resurser räcker till vardagshändelser, men händer något särskilt så växer ofta behovet till att bli större än det vi kan bemöta. Då är det tryggt att vi har extraresurser att kalla in, så vi kan prioritera våra resurser till det vi ska göra. Ett samarbete med FRG är nödvändigt i en större eller mer långvarig händelse.

Publicerad: 23 mars 2017