Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunpolis Johan Lundgren, Henrik Thunes (M) och lokalpolischef Emil Andersson med det gemensamma medborgarlöftet till Sollentunas invånare.

Samverkan mellan kommunen och polisen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I december 2016 tecknades ett nytt samverkansöverenskommelse mellan Sollentuna kommun och polisen.

Överenskommelsen har fokus på att öka tryggheten i offentliga miljöer. Samtidigt avger polisen och kommunen ett gemensamt medborgarlöfte till Sollentunas invånare.

Samverkansöverenskommelsen gäller 2017-2018 och syftar till att öka tryggheten i kommunens offentliga miljöer, främst i kommundelarna Tureberg och Edsberg. Det innebär särskilt fokus på att öka närvaron och kontaktskapandet i ungdomsmiljöer, minska antalet våldsbrott i offentlig miljö och minska rekryteringen till kriminella nätverk.

Medborgarlöftet är en del av den gemensamma samverkansöverenskommelse som Sollentuna kommun och polisen har tecknat. 

Medborgarlöftet består av följande:
• ha regelbunden närvaro i ungdomsmiljöer och vid samlingsplatser
• genomföra trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och stationsområden
• genomföra insatser mot vårdslös mopedkörning
• prioritera utredning av ärenden kopplade till personer och nätverk som
påverkar otryggheten

Åtgärderna i medborgarlöftet fokuserar på tryggheten i Sollentunas offentliga miljöer och brottsrelaterad trygghet. Under 2018 kommer därför både kommun och polis fortsatt ha en regelbunden närvaro i ungdomsmiljöer och vid samlingsplatser, genomföra trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och vid kommunens stationsområden. Polisen kommer dessutom att genomföra insatser mot vårdslös mopedkörning och fortsätta prioritera utredningar av ärenden som är kopplade till personer och nätverk som påverkar otryggheten. 

Både medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen utvärderas löpande under året och arbetet kommer att kommuniceras via både sollentuna.se och polisen.se