Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn med ryggsäck vid isen

Förebyggande arbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun arbetar för att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna.

Det pågår ett långsiktigt förebyggande arbete inom många verksamheter. Verksamheternas arbete är riktat både till individer, familjer, föräldrar, verksamheter som arbetar med barn samt allmänt till kommuninvånarna.  Det finns en övergripande politisk ledningsgrupp som samordnar kommunens olika verksamheter i arbetet med förebyggande frågor.

Arbetet är inriktat på att förebygga social ohälsa hos barn och unga och kommunen fokuserar på följande frågor:

  • Barns och ungdomars psykiska ohälsa
  • Brottsförebyggande arbete
  • Drogförebyggande arbete (ANDT)
  • Skol- och arbetsmarknadsrelaterade frågor
  • Jämställdhet, demokrati, könsroller och sexualitet

Nedan ser du några exempel på förebyggande arbete i kommunen.