Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så jobbar kommunen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten. Sollentuna ska vara en trygg plats för alla att bo, arbeta och studera på. Alla invånare ska känna sig trygga och säkra hela tiden.

Kommunen har en trygghets- och säkerhetsstrategi, där tre områden pekats ut som extra viktiga:

  • Brottsförebyggande verksamhet
  • Social hållbarhet
  • Trygga utemiljöer

Den brottsförebyggande verksamheten fokuserar på ungdomskriminalitet och våldsbrott, stöld och skadegörelse. Det pågår också ett särskilt arbete för att motverka organiserad brottslighet.

Social hållbarhet innebär att alla ska ha en social trygghet och få stöd när det behövs. Kommunen bedriver ett omfattande förebyggande arbete och stöd genom föräldragrupper, familjecentralen med mera. Det finns också stöd och hjälp till den som behöver komplettera sina studier för att finna en väg ut i arbetslivet. Att alla sollentunabor ges möjlighet försörja sig själva skapar trygghet och social hållbarhet.

Trygga utemiljöer skapar vi genom att hålla rent och snyggt, arbeta med belysning och ljus och aktiviteter som ökar tryggheten på offentliga platser och i kollektivtrafiken.

Publicerad: 12 oktober 2018