Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Turebergs storg

Chatt om trygghet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Hur tycker du att vi kan göra Sollentuna ännu tryggare? Torsdag 26 oktober kunde invånare chatta med Henrik Thunes (M), Anna-Lena Johansson (L) och Magnus Ramstrand (KD) om tryggheten i Sollentuna.

Livechatten var igång torsdag 26 oktober kl. 19.00-20.00. Chatten är nu avslutad men du kan läsa alla frågor och svar i sin helhet nedan.

Sollentunabo: Det har förekommit länge och OFTA (oftast kvällstid, men även dagtid) att mopedister kör provokativt med full fart på gångvägar i områden runtom Edsberg. Man får slänga sig åt sidan om man är ute på promenad t.ex. med sin hund. En vacker dag kan ett litet barn korsa deras väg. Vad tänker ni om det? är det något som bör prioriteras eller inte?
Henrik Thunes (M): Vårdslös mopedkörning är ett område som redan är prioriterat. Det ingår i det medborgarlöfte som Polisen och kommunen undertecknat. Polisen arbetar i vardagen med att ingripa mot de personer som kör moped eller mc vårdslöst. Särskilda insatser har gjorts från polisens sida, inte minst i Edsberg.

JesperC: Varför är kommunen så långsam på att sanera klotter?
Magnus Ramstrand (KD): Hej Jesper, Jag förstår din frustration över att inte klotter försvinner tillräckligt snabbt. Klotter på kommunens fastigheter tar vi bort relativt snabbt. Sedan är det klotter på andra fastighetsägares egendom som inte vi kan ta bort, men vi påtalar vår vilja att få bort klotter. Sedan har vi klotter längs järnvägen som är Trafikverkets ansvar men som påverkar oss i kommunen. Vi påtalar också för dem att vi vill se snabbare åtgärder mot klotter. Vi hållet på med en översyn av vårt klotterarbete. Vi ska bli bättre.

Emil : Rudbecks väg används som genomfartsled av snabbt körande mopeder. Det bor enormt mkt små barn i området. Varför inte lägga branta farthinder samt stänga av möjligheten att susa vidare ut från området med bommar?
Henrik Thunes (M): Det är respektlöst och allvarligt att mopedister inte tar hänsyn till hastighetsbegränsningar. När vi stadsplanerar för att bygga ut nya områden i kommunen väger vi in hur infrastrukturen kan bidra till ökad trygghet och säkerhet. Innan beslut om farthinder tas måste hänsyn tas till hur eventuell kollektivtrafik, utryckningsfordon, färdtjänst etc. påverkas. Men vi tar med oss frågan.

Grannsamverk i Norrviken: På grannsamverkandagen i kommunalhuset ställde jag två frågor till kommunpolisen Johan Lundgren. 1.I polisens sommar brev står det, nu blir det extra mycket inbrott så skärp grannsamverkan extra nu under sommaren och nu tar vi alla inom polisen 4 veckor sommarsemester. Jag frågade då om alla poliser måste ta 4 veckor. Hans svar blev vi poliser har samma rätt som alla andra att ta fyra veckor sommarsemester. Jag tror inte att man har rätt att ta fyra veckors sommarsemester på alla andra arbetsplatser. Fråga 2. Hur ser du på buskörningen med trimmade mopeder i Edsberg mm. Svaret blev polisen har inget med buskörning med trimmade mopeder det är ett ärende helt för Trafikverket. Med tanke på satsningar på polisen och ökad trygghet i Sollentuna hur ser ni på polisens svar på mina frågor har ni samma uppfattning?
Henrik Thunes (M): Frågor om polisens verksamhet och semestervillkor är upp till polisen att svara på. I medborgarlöftet, som är en del av samverkansöverenskommelsen melan kommun och polis, ingår insatser mot vårdslös mopedkörning. Detta har polisen skärpt insatserna kring, men huruvida detta har koppling till om mopederna är trimmade eller inte är en fråga för polisen att svara på. Det viktiga är att vi stärker vårt gemensamma fokus på tryggheten och synlig polisiär närvaro i Edsberg är en av de prioriterade uppgifterna i det arbetet.

Nisse: Det ryktas att den organiserade brottsligheten finns väl förankrad i vår kommun. Stämmer det och hur jobbar ni tillsammans med polisen kring detta?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Vi vet att det finns kriminella nätverk i kommunen. Polisen har ett prioriterat arbete med sikte på dessa nätverk. För oss som kommun är det av största vikt att samverka med polisen. Vi jobbar hårt med det förebyggande arbetet också. Vi kraftsamlar runt ungdomar som riskerar att hamna i nätverken, vi gör mycket för att ungdomar ska kunna ha en aktiv fritid och vi stöder föreningslivet. Kontakten med föräldrar är alltid viktig.

JesperC: Vad gör kommunen åt bilar som kör för fort i villaområden? Det känns osäkert att gå utomhus.
Henrik Thunes (M): Det är Polisens uppgift att övervaka trafiken och se till att lagar och trafikregler efterlevs. Jag råder dig att kontakta Polisen för att påtala i vilket område du upplever att hastighetsbegränsingar inte respekteras. Är det så att du upplever att hastighetsbegräsningen är felaktigt satt så kan kommunen inom (tättbebyggt område) besluta om att justera densamma.

Emil : Hej, jag upplever att det är otryggt i Edsberg, inte bara kvällstid utan även dagtid. Vore jättebra med mer synliga poliser och kanske även trygghetsvärdar eller liknande
Magnus Ramstrand (KD): Hej Emil, Edsberg med dess centrum och torg får allt större uppmärksamhet från oss i kommunen. Vi har exempelvis ansökt om trygghetskameror vid torget och vi vill, precis som du, att fler poliser ska vara synliga på torget och i Edsberg. Även på detta torg är det viktigt att det blir en levande plats där många olika människor vistas och trivs. Figges är ett trevligt café som är populärt och sommartid är det en uteservering som är omtyckt. Vi har också Arena Edsberg (bibliotek mm) som vi kanske kan använda mer för att tillsammans med Sollentunahem och företagen bidra till ett mer levande centrum. Frågan om trygghetsvärdar har vi inte haft uppe. Men det är självklart ett bra förslag.

Rädd häggviksbo: Hejsan, Jag vill mest belysa situationen kring tunneln i Häggvik som går under södra sidan av tågperrongen. Vid upprepade tillfällen har jag mött människor som uppträtt påverkat i tunneln. Oftast äldre män som stannar och stirrar på mig tills jag gått så långt att de inte kan se mig längre, en man som skällt på mig som en hund, en som börjat gå efter mig. Det är väldigt obehagligt och jag har helt slutat gå där när det är mörkt och går över huvudtaget inte där utan att prata med någon i telefon. Jag vet att det håller till hemlösa där också men de har jag inte känt mig hotat av alls. Det är snarare ”fyllegubbarna” som på något sätt söker kontakt på obehagliga vis. Är detta ett känt problem? Arbetar man på något sätt för att göra tunneln behagligare? Har fler närstående som upplever samma angående det här området. För mig hade inte en södra uppgång till perrongen ökat min framkomlighet, men jag känner att den hade ökat min trygghet i Häggvik. Det är skönt om man kan få handla kvällstid också.
Anna-Lena Johansson (L): Hej, tack för en viktig fråga. Väldigt obegliga upplevelser du berättar om. Att många gångtunnlar upplevs som otrygga är känt. Det pågår ett arbete att byta till bättre belysning som kan bidra till att öka tryggheten. Jag kan inte säga om det pågår ett specifikt arbete just kring denna tunnel men kan ta reda på det. Jag håller med dig att den södra uppgången kommer att bidra till att känslan av trygghet sannolikt kommer att öka. Den frågar ligger hos Trafikverket som nu ser över finansieringen för den. Som jag ser det finns det gott hopp om att den kommer att öppnas då det dessutom planeras och byggs bostäder i området.Självklart ska man kunna rörra sig ute även på kvällstid.Jag ber att få återkomma med svar om åtgärder just för den tunneln du beskriver. Med vänlig hälsning Anna-Lena

Tonårsmamma: Hej! Jag är tonårsförälder med barn som tar pendeltåg på fredagar och lördagar för att träffa kompisar. Det känns inte alltid så tryggt på våra pendeltågsstationer. Hur arbetar ni med det?
Henrik Thunes (M): Hej! Det ska absolut kännas tryggt och säkert att åka med kollektivtrafiken. Ett konkret exempel på trygghetsskapande arbete kring våra stationer är att polis och kommun sedan förra året ingått en överenskommelse i form av ett s k medborgarlöfte. I det ingår trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och på stationsområden. Det handlar bl.a. om att polis och fritidsfältare åker med pendeltågen i Sollentuna de tider det vistas många ungdomar i vagnarna.

Nils: Belysning är ju jätteviktigt för att öka tryggheten. Vi har många mörka platser i Sollentuna. När får de ljus?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Tack för frågan. Trafik och fastighetsnämnden jobbar mycket med belysningsfrågorna i kommunen. Vi ser över platser som kan upplevas som otrygga och ser till att belysningen är bra. Du är mer än välkommen att skicka in till kontaktcenter@sollentuna.se om du har konkreta förslag var belysningen behöver bli bättre.

Per: Hur kan jag hjälpa till med tryggheten i kommunen? Jag vill hjälpa till men vet inte vad jag kan och orkar göra.
Anna-Lena Johansson (L): Hej Per! Vad fint att du vill hjälpa till med att förstärka tryggheten. Det finns många sätt att engagera sig som medborgare. Kontakta gärna Anna-Karin Sundén som arbetar som brottsförebyggare på tel. 08-579 216 31,

Jesper : Kul att Sollentuna förbjudit smällare. Men varför hörs smällare hela tiden?
Magnus Ramstrand (KD): Hej Jesper, kommunen fick tyvärr inte igenom sitt beslut att begränsa fyrverkeri till att gälla enbart nyårsafton. Beslutet blev överklagat och tyvärr är lagstiftningen föråldrad. Vi kommer att arbeta för att modernisera lagstiftningen men det sker i riksdagen. När det gäller smällare och knallskott finns det en ordningslag som Polisen har ansvar för att upprätthålla. Brottet som ansvändaren gör sig skyldig till kan vara innehav av sprängmedel, allmänfarlig vårdslöshet. Polisen uppmnar dig som ser någon använda knallskott att göra en polisanmälan. Tyvärr hör vi idag alltfler kraftiga smällar i våra bostadsområden. Det är alltså vara brottsligt.

Barn i Gärdeskolan: Har barn som går i Gärdeskolan. Upplever att bilarna som kör på Malla Silfverstolpesväg samt Landsnoravägen kör väldigt fort, trots det är 30-sträckor. Inte så kul då 8-10 åringar själv går över övergångsställena där. Varför finns det inga farthinder eller fartkameror där? Alternativt fler poliskontroller? Men helst permanenta lösningar.
Henrik Thunes (M): ~~På Landsnoravägen är det uppsatt en hastighetsdisplay som mäter hastigheten, räknar antalet fordon och ger en varning till den som kör för fort. Vi har utökat den här typen av displayer i kommunen som en del i våra projekt Säkra skolvägar och Trygg i trafiken. Innan beslut om farthinder tas på en väg behöver en rad olika hänsyn vägas in, t.ex. påverkan och framkomlighet för bussar, färdtjänst, räddningstjänst mm. Antalet poliskontroller råder inte kommunen över.

Per: Hejsan! Kommer det att göras något åt säkerheten kring ny cykelväg eller liknande för de barn som ska ta sig från Edsberg till Häggviksskolan under de år som Gärdesskolan byggs om? Man kanske skulle tänka på "säkra skolvägar" även här?
Magnus Ramstrand (KD): Hej Per, som du vet är vi en aktiv cykelkommun som vi också fått erkännande för. Det är självklart att vi kommer att bevaka så att vårt mål om säkra skolvägar kommer att gälla vid Gärdesskolan när den byggs om.

Ove : Ni pratar alltid om fritidsfältare. Men jag ser aldrig dom ute när det behövs?
Henrik Thunes (M): Hej Ove, Våra fritidsfältare är mycket aktiva i olika dela av kommunen. Vi har även skjutit till extra pengar för att anställa två ytterligare mobila fritidsledare med start redan i år. Är det någon särskild plats i Sollentuna och/eller tid på dygnet du tycker att de borde synas mer så är det bra att vi får reda på det.

Medborgare : Trygghetsskapande åtgärd: använda sig av mobila samhällsvägledare som arbetar för att öka invånarnas delaktighet och inflytande i kommunen. på så sätt jobbar en långsiktigt med riktad information och kunskapshöjning som leder till att medborgarna blir allt mer vetande om rättigheter, skyldigheter men framförallt möjligheter. Mobila samhällsvägledare blir som tillgängliga tjänstepersoner ute i fält som kan slussa medborgare till rätt "instans" utefter behov, som syns ute på gator & torg och även har en plattform i en offentligt plats 2 ggr i veckan där de kan ta emot medborgare som behöver vägledning.
Anna-Lena Johansson (L): Hej, tack det ett mycke bra förslag. Det tar jag med mig. Med vänlig hälsning Anna-Lena

Ann: Hej! Jag cyklar mycket i sollentuna och tycker belysningen behöver bli bättte på många håll. Vad gör ni kring detta?
Anna-Lena Johansson (L): Hej Ann, tack för din fråga. Den här tiden på året blir det väldigt tydligt var det är mörkt i kommunen. Trafik-och fastighetsnämnden jobbar med att förbättra belysningen runt om i kommunen. Är det en specifik plats du tänker på går det bra att ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter.

C-J: Meröppna bibliotek är en bra idé i teorin! Men vid flera tillfällen när jag och mina barn har besökt Edsbergs bibliotek på helger står det personer utanför och väntar på att någon med "passerkort", dvs giltigt bibliotekskort, ska komma och låsa up entrédörren. Dessa personer passar då på att gå in i biblioteket när vi går in. Det känns inte bra, men jag drar mig samtidigt för att vägra dem inträde och ev. orsaka en konflikt när jag är där med mina små barn. Hur ser kommunen på detta? Är det mitt ansvar att se till att ingen annan får tillträde till biblioteket när jag låser upp dörren? Om svaret på den frågan är ja: Hur kan kommunen garantera min och mina barns säkerhet? Har kommunen planer på att låta biblioteken ha bemanning även på helger?
Magnus Ramstrand (KD): Hej C-J, När man förbinder sig att skaffa meröppet så står det tydligt att man inte får släppa in andra. Det är det första vi informerar om när man önskar ha den funktionen. Sollentuna bibliotek är bemannat på helger; lör 11-16 och söndagar 12-16. Men vi bemannar inte Arena Edsberg eller Arena Rotebro. Jag vill betona att vi inte har haft några incidenter på våra meröppna arenor. Det finns lappar uppsatt med nummer till väktare om otrygghet skulle uppstå.

Invånare: För ett par år sedan flyttade jag och min man till Sollentuna från stan. Vi köpte villa och trivs toppen. Men inbrotten har ökat och känslan av att gå ut när det är mörkt är otrygghet. Har inbrotten ökat? Och hur kan vi hjälpas åt så det kan kännas tryggare att gå från pendeltågsstationerna?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Trevligt att ni valt Sollentuna och trivs bra. Men. Det är verkligen riktigt illa med de många bostadsinbrotten. Den redogörelse vi fått från Polisen bekräftar den bild du förmedlar. Bostadsinbrotten ökade markant i somras. Polisen har lagt en särskild prioritering på bostadsinbrotten. När det gäller tryggheten från och till pendeltågsstationerna är belysning ngt vi jobbar med. Polisen har Nattknappen (020-446666). Den kan man ringa och har då polisens volontärer med sig hem i telefonluren. Målet är att telefonen ska vara bemannad från kl 23.00-03.30.

x: Hej Sollentuna känns otryggare sen det kom fler nyanlända. Finns det belägg för att det hänger ihop? Eller är det annat som påverkar?
Henrik Thunes (M): Hej, Det är tråkigt att du upplever det så. Jag kommer aldrig nöja mig med mindre än att alla i Sollentuna känner sig trygga, alla dagar om året, alla dygnets timmar. Det finns inget belägg för samband mellan fler nyanlända ökad otrygghet. Sollentuna har tagit emot nyanlända över tid och vi har inte sett problem i form av hot och våld kring detta. Mycket kan dock påverka den egna känslan av trygghet. Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa trygghet och bygga tillit mellan varandra.

Jag heter Margareta : Godmorgon. Vi som bor i BRF Fridshyddan, undrar varför det inte finns belysning mellan sjön Norrviken och Fridshyddevägen !!-!7.Vore bra med någon armatur så vi vågar gå ut
Anna-Lena Johansson (L): Hej Margareta, Trafik-och fastighetsnämnden ansvarar för den belysning som finns på kommunal mark. Kommunens kontaktcenter kan hjälpa till att ta reda om det finns planer på att förbättra belysningen just där du bor.

Malmvägenbo: finns det någon lösning på hur man fångar upp ungdomar innan de hamnar i en destruktivt spiral?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Vi är nog många som fundera på denna fråga och det finns inga enkla löningar. Ungdomarna själva måste stödjas så att de vill något annat än att välja en destruktiv väg. Föräldrarna är den viktigaste förebyggande och trygghetsskapande faktorn. Skolan är den andra faktorn som är viktig för att kunna gå vidare i samhället och inte fastna i en destruktiv spiral. Därför jobbar vi i skolorna också med det förebyggande arbetet. Föreningslivet är en annan faktor som är med och skapar förutsättningar för en aktiv fritid. Mobila fritidsledare har vi börjat jobba med utifrån Northside på Malmvägen. Detta för att fånga upp de ungdomar som rör sig utomhus i olika miljöer.

Invånare i landsnora: Vid Gärdesskolan och Rudbecksskolan kör folk alldeles för snabbt.Det är både stressade föräldrar som lämnar sina barn och gymnasieelever som just fått körkort men saknar helt insikten om de konsevensker det kan leda till att bränna på i 70 på en 30-väg. Sätt upp farthinder på Landsnoravägen!
Henrik Thunes (M): ~~På Landsnoravägen är det uppsatt en hastighetsdisplay som mäter hastigheten, räknar antalet fordon och ger en varning till den som kör för fort. Vi har utökat den här typen av displayer i kommunen som en del i våra projekt Säkra skolvägar och Trygg i trafiken. Men kontakta gärna kommunens Kontaktcenter med inspel om att ni vill ha fartdämpande åtgärder. Ett tips är också att lyfta frågan i t.ex. föräldraråd så att ni är flera som går samman i frågan.

MP: Min dotter vågar inte gå hem från pendeltågsstationen själv, det hänger mycket gäng vid undergången av järnvägen vid Stinsen och det är väldigt ödsligt där. Hur arbetar kommun med stadsplaneringen för bygga bort otrygga platser?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Jag kan mycket väl förstå den känslan av otrygghet vid den järnvägsundergången. Vi jobbar nu i samverkan med Trafikverket att äntligen få till den södra uppgången till Häggviks pendelstation. Detta tillsammans med väldigt många nya bostäder i Stinsenområdet, kommer att bidra till att tryggheten kommer att öka. När det gäller tryggheten från och till pendeltågsstationerna är belysning ngt vi jobbar med. Polisen har Nattknappen (020-446666). Den kan man ringa och har då polisens volontärer med sig hem i telefonluren. Målet är att telefonen ska vara bemannad från kl 23.00-03.30.

Sven: Hur jobbar ni med fritidsgårdar? Jag tycker att kommunen borde satsa mer på fritidsgårdar som ungdomar vill vara på. Då kanske det blir lugnare på stan.
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Just nu ser vi över hur vi ska jobba med fritidsgårdarna. I dagsläget är några fritidsgårdar kopplade till kultur- och fritidsnämnden, andra kopplade till barn- och ungdomsnämnden. Kanske de ska samlas under en nämnd, men framför allt skulle vi kunna förbättra samverkan mellan gårdarna. Sedan måste vi alltid också ställa oss frågan om det i dagens Sollentuna är fritidsgårdar som är de viktigaste mötesplatserna. Vi får följa detta noga och framför allt lyssna på vad ungdomarna själva vill.

Tobbe: Obehöriga personer kan enkelt ta sig in i kommunens skolor vilket är klart otryggt för alla barn som går där. På min sons skola i Rotebro har det förekommit stölder ett flertal tillfällen och jag har svårt att tro att det är den enda skolan som drabbats. Varför är skolornas dörrar öppna för alla? Det är det få arbetsplatser som är. Skolan är barnens arbetsplats som borde vara en trygg plats för dem. vad kan ni göra åt att obehöriga personer kommer in på skolorna?
Anna-Lena Johansson (L): Hej Tobbe, Det är en viktig fråga du lyfter.Svaret är att det ser olika ut på olika skolor. En del skolor i Sollentuna har valt att låsa dörrarna under lektionstid och en del har valt att ha det mer öppet. Jag tycker att du ska ta upp frågan med rektorn på din sons skola och / eller med föräldrarrådet. På måga skolor finns också rastfaddrar som är frivilla pensionärer som finns med på rasterna för att öka tryggheten för eleverna.

Edsbergsbo: Många säger att polisen vet vilka ungdomar det är som stökar i Edsberg men att de är unga och därför kopplas till socialkontoret. Hur samarbetar kommunen och polisen för att komma åt problemet?
Magnus Ramstrand (KD): Hej, Det finns ett tätt samarbete mellan Polisen och kommunen för att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna riktigt snett och deras föräldrar. Vi vet att kan vi rädda en ungdom från att hamna i droger och kriminalitet så räddar vi inte bara den enskilde ungdomen, utan hjälper hela familjen och undviker stora kostnader i framtiden.

Markus : När ni säger att ni satsar föreningslivet så är det en grupp av människor ni glömmer. Nämligen de som inte har råd om en ska formulera det enkelt. Hur arbetar ni med att stödja ungdomar som inte har råd att betala för att vara med i någon förening? Ett exempel är sollentuna FK som har för vissa människor för hög medlemsavgift.
Magnus Ramstrand (KD): Hej, tack för frågan och din omtanke. Jag vet att både fotbollen och andra föreningar har ett stort socialt ansvarstagande och hjälper ungdomar som kanske inte har råd med den ordinarie kostnaden. I kommunen har vi också möjlighet att hjälpa ungdomar som lever i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd att få en fritidspeng.

Tom: Hej Polisen verkar inte klara sitt uppdrag att hålla ordning i vårt samhälle. Vad kan ni i kommunen göra för att väga upp det? Konkret.
Henrik Thunes (M): Hej Tom, Din fråga är relevant. Polisen måste fullfölja sina åtaganden och ha hög synlig närvaro i kommunen. I Sollentuna följer vi regelbundet upp polisens brottsförebyggande arbete på olika sätt, bl.a. genom Brottsförebyggande rådet där polisen ingår som en av flera aktörer i vårt gemensamma trygghetsskapande arbete. Men för drygt ett år sedan bestämde jag mig för att även kalla de lokala polischeferna till varje kommunstyrelsemöte (en gång i månaden). Då får polisen berätta hur de arbetar aktivt och konkret brottsförebyggande, hur utvecklingen ser ut gällande brottsligheten generellt och om några särskilda ingripanden har gjorts. Polisen och kommunen har olika roller i att skapa trygga samhällen och jag accepterar inte en ordning där kommunen ska överta polisens ansvar. Däremor tror jag på samverkan och regelbunden uppföljning av polisens arbete lokalt. Något som vi har intensifierat under det senaste året.

Sollentunabo: Hej! Går och springer mycket vid Edsviken och Edsbergsparken. Hyfsat bra bra upplyst på gångvägarna. Men när man kommer in i Edsbergsparken är det sämre. Exempelvis nedanför slottet är det nästan inga gatlampor alls, det är ju i stort sätt kolsvart. Varför är det så? Nu blir det att man undviker parken och ytan nedanför slottet för det inte känns tryggt.
Anna-Lena Johansson (L): Hej,tack för en viktig fråga. Hela området kring slottet ses nu över från olika aspekter. Belysning är en av dessa.Det pågår just nu en enkät om utvecklingen i Edsviksområdet. Gå gärna in på kommunens hemsida och svara på den. Det är Trafik-och fastighetsnämnden som ansvarar för belysningsfrågor och det pågår ett arbete att se över belysningen runt om i kommunen.

"Minna": Hej Det är ofta stökigt på pendeltågen på fredagar och lördagar. Både på perronger och på tågen. Det måste väl gå att få ordning på? Vad görs?
Magnus Ramstrand (KD): Hej! Det ska absolut kännas tryggt och säkert att åka med kollektivtrafiken. Ett konkret exempel på trygghetsskapande arbete kring våra stationer är att polis och kommun sedan förra året ingått en överenskommelse i form av ett s k medborgarlöfte. I det ingår trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och på stationsområden. Det handlar bl.a. om att polis och fritidsfältare åker med pendeltågen i Sollentuna de tider det vistas många ungdomar i vagnarna.

Eva Larsson : Angående trygghet i Sollentuna BUSSTORGET I CENTRUM ÄR VÄLDIGT SKUMT OCH MÖRKT PÅ KVÄLLEN!!!!!!
Anna-Lena Johansson (L): Hej Eva, det håller jag med dig om. Det finns ett uppdrag hos stadsbyggnadsnämnden att se över busstorget och området runt omkring. Kontakta gärna kommunens kontaktcenter så kan du få hjälp med att få reda på vad staus är på det uppdraget.

Moderator: ~~Stort tack för allt engagemang och alla bra och relevanta frågor vi fått in! Nu stänger chatten, men alla frågor och svar kommer att finnas tillgängliga att ta del av även i efterhand. Trevlig kväll!