Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hus och lyftkran

Samråd vid fysisk planering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Planeringen av hur mark och vatten används handläggs och beslutas av kommunen. Som kommuninvånare har du möjlighet att påverka utvecklingen.

Användningen av mark i kommunen planeras så att både allmänna och enskilda intressen beaktas. Konkurrerande intressen ska vägas mot varandra. Denna planering sköts av kommunen. Allmänheten har möjlighet till insyn och påverkan. Plan- och bygglagen (PBL) innehåller grundläggande regler om planläggning av mark och vatten och byggande.

Publicerad: 15 november 2018