Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Dialogmöte i Rotebro

Dialogmöten med invånare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Din åsikt är värdefull. I medborgardialogen kan du vara med och påverka olika beslut som fattas i Sollentuna kommun.

Vad är medborgardialog?
Medborgardialog är ett sätt att nå fram till beslut i olika frågor genom en dialog mellan kommuninvånare och beslutsfattare. Det finns olika former och metoder för att göra detta, exempelvis genom idémöten, enkäter, rådslag och intervjuer. Åsikter och synpunkter från medborgare och aktiva i kommunen fångas upp och blir en del av beslutsunderlaget.

När äger medborgardialog rum?
När frågan är påverkbar, och förtroendevalda behöver mer kunskap om invånarnas värderingar, åsikter och
prioriteringar, är medborgardialog viktigt och värdefullt. Med hjälp av dialogen kan man fatta det bästa beslutet.

Varför behövs medborgardialog?
Därför att det hjälper beslutsfattare, tjänstemän, invånare och aktiva i kommunen att lära av varandra.
Det upplevda avståndet mellan invånare och beslutsfattare minskar och öppenhet leder till förståelse för
hur vägen till ett beslut ser ut. Medborgare och aktiva känner också större delaktighet i besluten.

Publicerad: 15 november 2018