Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Översiktsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En översiktsplan visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning, och hur bebyggelse och naturområden ska utvecklas och bevaras

De mål och riktlinjer som är formulerade i översiktsplanen är utgångspunkt i all planering av den fysiska miljön.

Översiktsplanen fungerar som ett stöd i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de detaljerade planerna som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt.

Kommunfullmäktige antog denna översiktsplan första gången 2012-12-12 och den aktualitetsförklarades 2018-05-17.

För ytterligare upplysningar, kontakta planeringschef Anders Hallmén, tfn 08-579 216 27.  

 

Publicerad: 15 november 2018