Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvinnlig kanotist i Edsviken

Lite bättre varje dag – systematiskt kvalitetsarbete i Sollentuna kommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vardagen. Genom att utmana oss själva, ta tillvara återkoppling från invånare och medarbetare och lyfta fram goda föredömen bygger vi en bättre verksamhet. Vi vill bli lite bättre varje dag!

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och förbättra verksamheten i förhållande till de krav, mål och riktlinjer som ställs på verksamheten.

Sollentunas kvalitetsarbete (pdf)

Sollentuna kommun arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt en cyklisk styrprocess. Genom planering, uppföljning och analys samt åtgärder sker arbetet med fokus på utveckling och ständig förbättring. Åtgärder utifrån analys av avvikelser ligger till grund för fortsatt planering.

Sollentunas styrmodell

Planerings- och uppföljningsprocesserna av budget och verksamhet ger en grundstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån den bestämmer alla nämnder och verksamheter hur arbetet med att fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra verksamheten ska gå till. Vår vision, styrning och kvalitetsarbete bildar den helhet som ger goda resultat!

Goda exempel från våra verksamheter

Vi är Sveriges Kvalitetskommun 2019

Valet av Sollentuna som Sveriges Kvalitetskommun grundar sig på våra goda resultat i Kommunkompassen och en resultatanalys som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort på olika resultatmått.

Sollentuna - kvalitetskommun

Kontakt

Vill du veta mer om Sollentuna kommuns arbete med kvalitet och utveckling? Hör av dig till någon av våra medarbetare som jobbar med dessa frågor:

Publicerad: 14 november 2019