Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Lokala ordningsföreskrifter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Beslutade av kommunfullmäktige 2012-05-09

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. I dessa föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats.

Här finns bland annat bestämmelser om;

 • lastning av varor
 • schaktning, grävning och störande buller
 • containrar
 • markiser, flaggor, skyltar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • alkoholförtäring
 • ambulerande försäljning
 • camping
 • hundar
 • sprängning och skjutning med eldvapen
 • luftvapen m.m.
 • motions-och skidspår

Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter saknar egna regler om användning av fyrverkerier. Vad som gäller för hela landet går att läsa på polisens hemsida, se länk nedan.

https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Tillstand/Fyrverkerier/

Offentlig plats

En offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkt 1-4 ordningslagen är till exempel gator, trottoarer, torg och parker.

Om du vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, olika musikarrangemang, torgmöten och dylikt, måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, blanketten hittar du på polisens webbplats,

Polisens webbplats 

Områden jämställda med offentlig plats

Följande områden i Sollentuna jämställs med offentlig plats:

 • Sollentuna kyrkogård
 • Silverdals griftegård
 • Rösjöbadet
 • Väsjöbacken
 • Sollentunavallen
 • Norrvikens idrottsplats
 • Skinnaråsens idrottsplats
 • Kärrdals idrottsplats
 • Helenelunds idrottsplats
 • Edsbergs sportfält
 • Edsbergs slottspark

I pdf- filen hittar du föreskrifterna och kan läsa mera.

Publicerad: 20 april 2018