Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Brottsförebyggande rådet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Syftet med brottsförebyggande rådet är att det ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen samt polisen och andra aktörer i samhället. 

Rådets uppgifter är att följa brottsligheten i kommunen och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet ansvarar för att alla inblandade vet vad som görs och har den kunskap som behövs för att rätt insatser ska prioriteras. 

Rådet samordnar också kommunens förebyggande arbete mot klotter och annan skadegörelse.

Lokala BRÅ, som funnits sedan 2001, består av ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och representanter för polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna. 

Publicerad: 17 mars 2017