Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En äldre kvinna och en kvinnlig personal på ett äldreboende

Vård- och omsorgskontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vård- och omsorgskontoret består av avdelningar som arbetar med biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning, bostadsanpassning, rehabilitering samt administration och utvecklingsfrågor.

Vård- och omsorgskontoret arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och bistår nämndens politiker i deras uppgift att styra verksamheten. Kontoret förbereder och verkställer nämndens beslut.

Kontoret ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning samt för bostadsanpassning för personer som har behov av det.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontoret ansvarar också för information till brukare och allmänhet, ekonomisk uppföljning och redovisning, upphandling av verksamheter samt för sekreterarskap i nämnd, pensionärsråd och handikappråd.

Förvaltningschef: Pia Bornevi

Publicerad: 22 februari 2019