Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utbildningskontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utbildningskontoret ansvarar för förskoleverksamheten, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i kommunal regi. De fristående verksamheterna lyder under sina respektive huvudmän.

Utbildningskontoret är förvaltningskontor till utbildningsnämnden. Utifrån politiska intentioner och målsättningar tar kontoret fram metoder och strategier för hur verksamheten ska bedrivas, kvalitetssäkras och utvärderas.

På kontoret arbetar dels tjänstemän som är specialister inom lagstiftning, förordningar och  reglementen. De tar till exempel fram underlag för barnomsorgscheck och skolpeng, statistik och befolkningsprognoser samt program för lokalförsörjningen för skolor och förskolor i kommunen.

På kontoret arbetar också tjänstemän som arbetar med utveckling av själva verksamheten på skolor och förskolor; de är experter på aktuell utveckling och forskning i en rad olika områden i skolans värld, t ex pedagogik, digitalisering, elevhälsa och tillgänglighet.

Sedan februari 2019 är utbildningskontoret HBTQ-certifierat enligt RFSL. Certifieringen gäller i 3 år.

Ca 50 personer arbetar på utbildningskontoret. Förvaltningschef är Linda Ekstrand.

Publicerad: 30 april 2019