Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

skolväskor

Utbildningskontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utbildningskontoret ansvarar för förskoleverksamheten, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i kommunal regi. De fristående verksamheterna lyder under sina respektive huvudmän.

Utbildningskontoret är förvaltningskontor till utbildningsnämnden. Utifrån politiska intentioner och målsättningar tar kontoret fram metoder och strategier för hur verksamheten ska bedrivas, kvalitetssäkras och utvärderas.

På kontoret arbetar dels tjänstemän som är specialister inom lagstiftning, förordningar och  reglementen. De tar till exempel fram underlag för barnomsorgscheck och skolpeng, statistik och befolkningsprognoser samt program för lokalförsörjningen för skolor och förskolor i kommunen.

På kontoret arbetar också tjänstemän som arbetar med utveckling av själva verksamheten på skolor och förskolor; de är experter på aktuell utveckling och forskning i en rad olika områden i skolans värld, t ex pedagogik, digitalisering, elevhälsa och tillgänglighet.

Sollentuna kommun är en ambitiös skolkommun som har målsättningen att varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Vi vill rusta våra elever med de kunskaper och de förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi vill också ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Verksamheten leds av utbildningskontoret. För att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt är kontoret sedan februari 2019 HBTQ-certifierat enligt RFSL. Det betyder att vi vill möta alla som vi samverkar med – inom och utanför skolan - med ett normkritiskt förhållningssätt, dvs med öppenhet och tolerans för olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång.

Ca 50 personer arbetar på utbildningskontoret. Förvaltningschef är Linda Ekstrand.

Publicerad: 7 oktober 2019