Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn- och utbildningskontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Barn- och utbildningskontoret är förvaltningskontor åt barn- och ungdomsnämnden. Kontoret följer upp verksamheterna inom förskola och grundskola genom målstyrning och utvärdering.

Kontoret tar fram planeringsunderlag och prioriteringsordning av nämndernas ärenden samt följer upp och utvärderar verksamheten. Kontoret tar även fram ett målprogram innehållande inriktningsmål och andra politiskt angelägna kvalitetsmått samt utvärderingsstrategier av verksamhetens kvalitet.

Barn- och ungdomsnämnden får stöd av kontoret med kunskap beträffande lagstiftning, förordningar, reglementen samt aktuell utveckling och forskning inom sakområdena, upphandling, anbud och kontraktsskrivning.

Kontoret tar även fram underlag för utbetalning av barnomsorgscheck och skolpeng, statistik och befolkningsprognoser och lokalförsörjningsprogram.

Förvaltningschef: Linda Ekstrand (från 1 januari 2019)