Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Revisorer

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Presentation av Sollentuna kommuns revisorer

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhetsrevision. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Verksamhetsbeskrivning

Under åren 2019–2022 har kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett sex revisorer:

  • Marija Babic (S), ordförande för kommunrevisorerna, lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB, Sollentunafastigheter 3 AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Ulf Zettervall (M), kommunrevisor samt lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB, och Sollentunafastigheter 3 AB 
  • Jan-Erik Nyberg (L), kommunrevisor samt lekmannarevisor AB SOLOM
  • Nils-Åke Borgström (KD), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB
  • Ulf Brangenfelt (C), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Stina Bergman Ericsson (S), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB, Sollentuna Elhandel AB och AB SOLOM
Publicerad: 29 april 2019