Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utbildningsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnomsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Förberedelser inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande
Diana Mamendi (M)
Thomas Nyman (KD)
Lars Jägerskog (KD)
Oscar Berggren (C)
Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande
Oscar Karlsson Martinpelto (S)
Hannes Waldetoft (V)
Agneta Garnström (MP)
Bo Ehlin (SD) 

Ersättare:

Malin Barthelson (M)
Jonas Syrén (M)
Paulina Brandberg (L)
Susanna Klang (KD)
Magnus Blixt (L)
Anders Pettersson (C)
Nadire Dedic (S)
Maria Wånggren Sallah (V)
Åsa Berner (MP)
Vakant (SP)
Arne Nilsson (SD)

 

 

Publicerad: 28 oktober 2019