Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Samhällsbyggnadsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av detaljplan.

Förutom detta beslutar nämnden också beslutar om:

  • utredning
  • enskilds ersättningsskyldighet
  • jämkning
  • anstånd
  • avbetalning avseende gatukostnadsersättningar
  • exploatering inom områdena gata och park

Nämnden har även ett ansvar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Moa Rasmusson (L) Ordförande
Rickard Truedsson (M) 1:e vice ordförande
Anders Hultkvist (M)
Per Gibson (L)
Carlos Romero (KD)
Lars Kallander (C)
Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande
Micael Lenström (S)
Tahir Qureshi (V)
Peter Godlund (MP)
Arne Nilsson (SD)

Ersättare:

Marianne Lindmark Stjernswärd (M)
Peder Ekstrand (M)
Björn Dellås (L)
Kevin Torssell (KD)
Stephanie Holmlund (KD)
Anna Liljeqvist (C)
Annica Emmervall (S)
Wazzi Azis (S)
Leandro Andrade (V)
Johnny Rönnberg (SP)
Peter Berggren (SD)

Publicerad: 10 oktober 2019