Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Natur- och tekniknämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Natur- och tekniknämnden är en ny nämnd och ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen ) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna platser samt ansvarar för flytt av fordon. Vidare har nämnden ansvar för kommunens parkeringsövervakning, drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som ej omfattas av detaljplan, förvaltning kommunens naturreservat och övrig naturmark och för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Thomas Ardenfors (M) Ordförande
Per Altenberg (L) 1:e vice ordförande
Jacqueline Anagrius Collin (M)
Kjell Ericson (L)
Bert Christiansson (KD)
Bernt Josephson (C)
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S)
Magnus Ivarsson (V)

Ersättare:

Jonas Löfgren (M)
Gunnar Örnéus (M)
Joakim Sundberg (L)
Börje Duvell (KD)
Sarah Andersson (KD)
Maj-Britt Lindholm (C)
Juwanro Haddad (S)
Dira Lindström (V)
Reza Etemad (MP)

Publicerad: 10 oktober 2019