Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Henrik Thureson (L) Ordförande
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande
Tommy Höijer (M)
Nina Gustafsson (L)
Jan Fjellstedt (KD)
Robert Ahlqvist (C)
Malik Siyan (S) 2:e vice ordförande
Tanja Bojovic (S)
Anki Elken (SP)

Ersättare:

Karl-Evert Wannberg (M)
Gustaf Skulason (M)
Anders Manell (L)
Christina Sternerup Falkenström (KD)
Hawa Shire (KD)
Diana Aftén (C)
Lotta Aldeheim (S)
Rasmus Cedergren (V)
Per Wångstedt (MP)

Publicerad: 10 oktober 2019