Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Klimatnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Klimatnämnden ansvarar för att:

  • planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan
  •  sammanställa kommunens miljöinformation
  • planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller-, energi- och vattenfrågor

Nämnden bevakar även kommunens intressen avseende vattenverksamhet och täktverksamhet enligt miljöbalken (1998:808) och svarar för kommunens interkommunala vattensamverkan.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i klimatnämnden sker i nämnens arbetsutskott. 

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Jonas Riedel (C) Ordförande
Birgitta Schwinn (M) 1:e vice ordförande
Åsa Söderbergh (M)
Per Gibson (L)
Olle Ireblad (KD)
Bernt Josephson (C)
Anna Vikström (S) 2:e vice ordförande
Emilia Kvist (V)
Gunilla Wallén (MP)

Ersättare:

Amir Tork (M)
Franz Brejcha (M)
Mattias Hjelmberg (L)
Jan Better (KD)
Jörgen Nenzén (C)
Josefin Silverfur (C)
Marie Wibergh (S)
Jan Eliesson (S)
Per Wångstedt (MP)

Publicerad: 10 oktober 2019