Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vård- och omsorgsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vård- och omsorgsnämnden Sollentuna kommun

Turebergs torg 1 Sollentuna

Anna-Lena Johansson (L)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

08-579 220 26

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bl.a. för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • Områdeshemtjänst
 • Äldrerehabilitering
 • Äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande
Eva Ireblad (KD) 1:e vice ordförande
Christer Mårtensson (M)
Michael Bergmanolson (M)
Anette Clefberg (L)
Amela de la Cruz (C)
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande
Anton Lindgren (S)
Magnus Ivarsson (V)
Ingrid Måhl (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Katarina Väistö Lovén (M)
Joakim Stockhaus (M)
Bo Johansson (L)
Martha Duvell (KD)
Malin Strandberg (KD)
Maj-Britt Lindholm (C)
Monica Hammarström (S)
Solvig Cadenius (S)
Luz Maria Corzo (V)
Rosie Karlsson (MP)
Erik Durrant (SD)

Publicerad: 28 oktober 2019