Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Socialnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ordförande Sonia Lunnergård, Tfn:070-755 81 00

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd med ansvar för individ-och familjeomsorgen.

Socialnämnden ansvarar för bl.a. följande verksamheter:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • familjerätt (i samarbete med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd)
 • socialpsykiatri
 • viss introduktion för nyanlända (flyktingmottagning)
 • budget- och skuldrådgivning (i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner)
 • konsumentvägledning
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel  
 • förebyggande arbete
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • föreningsbidrag
 • sociala samfonden

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. Socialnämnden har ett socialutskott som i huvudsak behandlar individärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Seppo Karmitsa (KD) Ordförande
Marie Hård (M) 1:e vice ordförande
Rebecca Nordin Vainio (M)
Annika Dellås (L)
Jonas Hedman (KD)
Josefin Silverfur (C)
Julia Mäkitalo Blent (S) 2:e vice ordförande
Gunnar Ljungberg (S)
Barkat Hussain (V)

Ersättare

Helena Lind Trotzenfeldt (M)
Kerstin Fryklund (M)
Greta Paulsson (L)
Amal Karam (KD)
Anna Liljeqvist (C)
Margareta Cantell (C)
Hanna Hayas (S)
Ylva Wibeaus (S)
Rasmus Cedergren (V)

Publicerad: 10 oktober 2019