Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Överförmyndarnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08- 579 217 20

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. För kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna finns en gemensam överförmyndarnämnd sedan 1 januari 2011.

Det gemensamma kontoret för nämnden är placerat i Turebergshuset i Sollentuna.

Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själva ska drabbas av rättsförluster.

Nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap med stöd av Föräldrabalkens (FB) regler. 

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Kommunens tjänstemän har en omfattande delegation och de flesta ärenden behandlas av handläggarna under överinseende av överförmyndaren. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämndens verksamhet.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om vår verksamhet.

Lämna handlingar till överförmyndarnämnden

Vill du lämna handlingar till överförmyndarnämnden kan detta göras i receptionen på plan 0 i Turebergshuset. 

Publicerad: 10 oktober 2019