Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Miljö- och byggnadsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. 

Det övergripande målet är att medverka till ett samhälle med en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Nämnden ansvarar också för bygglovsverksamheten i Sollentuna. Nämnden är vidare ansvarig för kommunens mät- och karttekniska verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bl.a. för följande verksamheter:

  • bygglov
  • mät- och kartteknisk verksamhet
  • energirådgivning
  • hälsoskydd
  • miljöskydd
  • smittskydd
  • djurskydd (inte vanvård av djur)
  • livsmedelstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden består av nio ledamöter och de sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i miljö- och byggnadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Sammanträdena är öppna för allmänheten när det gäller allmänna ärenden, dock inte när myndighetsärenden behandlas.

Ledamöter för mandatperioden 2019-01-01–2019-12-31:

Oscar Nyströmer (M) Ordförande
Gunnar Lunnergård (KD) 1:e vice ordförande
Henrik von Vegesack (M)
Gunnar Bergqvist (L)
Karin Lindell (KD)
Roger Yrjas (C)
Anne-Marie Leijon (S) 2:e vice ordförande
Adam Mohamed (V)
Rolf Wagner (SP)

Ersättare:

Cecilia Sedigh (M)
Roland Jigert (M)
Inger Ekdahl-Jönsson (L)
Ragnar Ståhle (KD)
Eva Wenker (C)
Jörgen Nenzén (C)
Kari Nortemo (S)
Joakim Nordlund (MP)
Reza Etemad (MP)

Publicerad: 28 maj 2019