Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna kommuns nämnder

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, 11 nämnder.

En nämnd består av politiker som arbetar med fokus på en förvaltning, för att verksamheten ska nå de mål kommunfullmäktige satt upp. Nämndens politiker representerar kommunens partier, med samma fördelning som kommunfullmäktige. Nämnden utvärderar och följer upp kvaliteten i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer/upphandlar tjänster där de får bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom t.ex. äldreomsorg i privat regi.

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.

Publicerad: 22 mars 2018

Sollentuna kommuns nämnder