Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunstyrelsen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunstyrelsen

Turebergs torg 1

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ, samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar även för uppföljning av nämndernas verksamheter. 

Kommunstyrelsen har också direkt ansvar för kommunens ekonomi, den översiktliga planeringen, planfrågor, mark och fastigheter, näringslivsfrågor, personalfrågor, arkivfrågor, information och it. Andra områden som kommunstyrelsen ansvarar för är kulturmiljövård och civilt försvar.

Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och som ser till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens två utskott, arbetsutskottet och miljöutskottet.

Publicerad: 24 juni 2019