Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag".

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka riktlinjer den kommunala verksamheten ska arbeta efter och hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan olika verksamheter.

Fullmäktige beslutar t.ex. om budget, skatt, taxor och avgifter. Frågor som har stor betydelse för Sollentunaborna, som byggande av större bostadsområden i kommunen, avgörs också i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer revisorer och ledamöter i kommunens nämnder och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för dem.

Fullmäktige har 61 ledamöter som väljs i allmänna val vart fjärde år. De flesta ledamöterna har vanliga arbeten på dagarna och ägnar sig åt politik på sin fritid. Många av ledamöterna sitter också med i en eller flera nämnder. Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, två vice ordföranden och kommunsekreteraren, leder arbetet i fullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar kl. 18.00 (sammanträdet i juni då bl.a. budgeten behandlas börjar kl. 9.00). Sammanträdena hålls i Sollentunasalen i Turebergshuset. Du kan också se sammanträdena via webb-tv.

Sammanträden annonseras i lokalpressen. Åtta dagar före mötet finns föredragningslistan i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats. Protokollet läggs ut på kommunens webbplats en till två veckor efter sammanträdet.

Publicerad: 19 oktober 2018