Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna Stadshus AB

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016 och är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Dotterbolag i koncernen är Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB SOLOM och SEOM.

Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Sollentuna Stadshus AB

Styrelseledamöter

Ordförande, Henrik Thunes (M) 

Vice ordförande, Anna-Lena Johansson (L)

2:e vice ordförande, Swapna Sharma (S) 

Ledamot, Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot, Jonas Riedel (C)

Ledamot, Leandro Andrade (V)
 

Suppleanter

Birgitta Schwinn (M)

Gunnar Bergqvist (L)

Swen Bergling (KD)

Lars Kallander (C)

Joakim Jonsson (S)

Peter Godlund (MP)

VD

Manfred Holmelin

Kontaktpersoner

Ordförande, Henrik Thunes, 08-579 210 00
VD, Manfred Holmelin, 08-579 228 12 

Publicerad: 10 juni 2019