Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunala bolag

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommuns bolag

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016 och är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Dotterbolag i koncernen är Sollentunahem AB, Sollentuna kommunfastigheter AB, AB SOLOM och SEOM AB. Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

 

 

Sollentunahem AB

 

Sollentunahem AB är Sollentuna kommuns bostadsbolag och äger omkring 5 800 hyresbostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen och de flesta ligger intill de fem pendeltågsstationerna i Sollentuna. Sollentunahems uppdrag innebär att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder, samt att bidra till ett aktivt till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

 

AB SOLOM

AB SOLOM är ett bolag som bedriver vård och omsorg i Sollentuna kommun. Bolaget startade under 2013 och det första kommunalt helägda bolaget inom området i Sverige. AB SOLOM arbetar inom tre tjänstekategorier, äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning samt barn och unga med funktionsnedsättning.

 

Sollentuna Energi & Miljö

 

Ett modernt infrastrukturbolag med följande verksamheter:

  • Elnät - Sollentuna Energi och Miljö svarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun
  • Elhandel - bolagets elförsäljning
  • Stadsnät - bredbandsnätet i Sollentuna
  • Fjärrvärme
  • Renhållning - ansvarar för att samla in och ta hand om sopor från hushåll och företag inklusive källsortering och återvinning
  • Vatten, drift, underhåll och förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Sollentuna, beräkning och debitering av anläggnings- och brukningsavgifter. I uppdraget ingår också att leverera dricksvatten och att ta emot avloppsvatten

 

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är ett nybildat bolag i Sollentuna kommunkoncern.
SKAB äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter,
till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.

 

Publicerad: 23 augusti 2019