Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Organisation

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun - organisationsschema (pdf)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 34 ersättare. De väljs i allmänna val vart fjärde år. I kommunfullmäktige tas beslut till exempel om hur kommunens pengar ska fördelas, hur stor skatten ska vara och vilka avgifter som ska tas ut.

Fullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd. Fullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, tio nämnder samt två kommungemensamma nämnder.

Förvaltningskontor

Till kommunstyrelsen och nämnderna hör förvaltningskontor. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret. Politikerna fattar de övergripande besluten och tjänstemännen på förvaltningarna verkställer besluten.

Kommunala bolag

Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM), Sollentuna Kommunfastigheter AB och AB SOLOM.

Publicerad: 10 oktober 2019