Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet och utveckling

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna arbetar vi ständigt med att öka kvaliteten i vår verksamhet. Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss som kommun.

I Sollentuna arbetar vi ständigt med att utveckla kommunens service och våra tjänsters kvalitet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att vi systematiskt och kontinuerligt planerar, genomför och följer upp vår verksamhet samt åtgärdar brister.

Vi följer upp kvaliteten på våra tjänster genom olika typer av undersökningar och genom uppföljning av invånarnas synpunkter.

Genom ständig omvärldsbevakning och jämförelser med andra kommuner får vi ytterligare underlag till kommunens utvecklingsarbete.

För att stimulera och stödja utvecklingen av kommunens verksamheter och för att lyfta och sprida goda exempel har ett utvecklingspris inrättats. Priset delas ut till en verksamhet som med utveckling och delaktighet i fokus har åstadkommit förbättring till nytta för kommunens invånare.

Via länkarna på den här sidan kan du läsa mer om kvalitet i Sollentuna kommun. 

Publicerad: 23 april 2019