Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Familj på badberget i vid Edsviken

Årsredovisning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu har kommunens årsredovisning för 2018 beslutats av kommunfullmäktige och den visar att Sollentuna fortsätter att växa med kvalitet och en god ekonomi i balans.

Resultatet för 2018 blev 77 miljoner kronor och kommunens soliditetsmål har nåtts. Under året gjordes investeringar på 622 miljoner kronor, varav 267 mkr i skolfastigheter och 43 mkr i Edsbergs sporthall. Antalet invånare ökade till 72 528 och kommunens planarbete möjliggör 800 nya bostäder. Vi kom på femte plats av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet och satsningen på skolan ger resultat med en fjärde plats i länet och 19 plats i landet i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter.

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året och ger en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Den innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi; resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

I kommunens årsredovisning i korthet kan du på ett lättillgängligt sätt läsa om kommunens ekonomi och satsningar under 2018 samt hur dina skattepengar fördelas i kommunens verksamheter. Du kan förstås också ladda ner och ta del av den kompletta årsredovisningen.

Årsredovisningen för 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 25 april 2019. 

Publicerad: 3 maj 2019