Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Budget 2020-2022

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och effektivisera verksamheten och höja kvaliteten för varje använd skattekrona.

Budgetprocessen i Sollentuna kommun

Budget för 2020, med plan för 2021-2022, beslutades i juni 2019 av Sollentuna kommunfullmäktige.

Budget 2020 med plan 2021-2022

Budgeten innehåller:

  • Fördelning av resurserna, alltså skatteintäkterna, mellan Sollentuna kommuns olika nämnder
  • Skattesats och treårig ekonomisk plan för hela kommunen
  • Kommunens övergripande mål i enlighet med styrmodellen
  • Eventuellt specifika budgetuppdrag till nämnderna

Beslutet om budget är startskottet för nämndernas verksamhetsplanering, vilket pågår under hösten. I verksamhetsplaneringen fördelar varje nämnd de resurser den fått i budgeten mellan sina olika verksamheter. Varje nämnd beskriver även hur den ska arbeta för att bidra till de övergripande målen.

Sollentuna kommuns vision och övergripande mål

Publicerad: 20 juni 2019