Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

E-fakturor från eget ekonomi- eller faktureringssystem

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För de företag som önskar fillösning kan vi erbjuda flera olika lösningar. Se alternativ nedan. Kontakta InExchange eller Fakturaportalen för att komma överens om en passande lösning.

1. Virtuell skrivare

Med tjänsten Virtuell skrivare skickas fakturautskriften från leverantörens egna system till den operatör som användaren väljer, Sollentuna kommun har avtal med InExchange och Fakturaportalen. Operatörerna omvandlar fakturainformationen till det format som passar Sollentuna kommun. Hos operatören granskas fakturan så att all nödvändig information är med. Leverantören får kvittens på skickad faktura och tillgång till ett elektroniskt arkiv.

Kontakt:
InExchange Factorum AB, http://www.inexchange.se/ tfn 0500-44 63 60, info@inexchange.se 

Fakturaportalen www.fakturaportalen.se tfn 08-446 34 00
support@fakturaportalen.se 

2. Integrering från ert affärssystem

Leverantörer som ytterligare vill automatisera fakturaflödet kan använda en så kallad integreringstjänst. En fakturafil genereras då från ekonomi- eller faktureringssystemet istället för en utskrift. Det finns i dag en färdig koppling till en rad olika affärssystem. Fakturafilen läses in och kontrolleras i hos operatören precis på samma sätt som med Virtuell skrivare. Godkänd faktura skickas sedan vidare till Sollentuna kommun.

Kontakt:
InExchange Factorum AB, http://www.inexchange.se/ tfn 0500-44 63 60, info@inexchange.se

Fakturaportalen www.fakturaportalen.se tfn 08-446 34 00 
support@fakturaportalen.se 

3. EDI fakturor

Om Ni har avtal med en VAN-operatör för EDI kommunikation eller på egen hand kan skicka Svefaktura, kan ni välja att skicka fakturan till vår VAN-leverantör, InExchange via ett överenskommet format. Sollentuna kommun använder Svefakturaformatet. 

Kontakt:
InExchange Factorum AB, http://www.inexchange.se/ tfn 0500-44 63 60, info@inexchange.se

 

Sollentuna kommun betalar via bankgiro om leverantören har sådant. Använd därför alltid bankgiro om sådant finns när ni skickar e-faktura.

För att kunna skicka elektroniska fakturor är det ett absolut krav att du får en korrekt beställarreferens från kommunens beställare.

Publicerad: 9 oktober 2019