Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunens ekonomi

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har en stark ekonomi. Kommunen har under en lång rad år visat ett plus och i budgeten för kommande år finns en fortsatt balans mellan satsningar på kärnverksamheter och varsamhet med skattebetalarnas pengar.

Sollentuna kommun har genom ett ansvarsfullt och långsiktigt arbete med ekonomin kunnat fortsätta satsningarna på verksamheterna. Exempel på detta är extra medel till förskolan, satsningar på elevhälsan, familjecentraler och arbete med psykisk hälsa, fler platser inom omsorgen, trygghetsskapande åtgärder samt utökad skötsel av grönytor.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns mer information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Skattesats

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i riket och Stockholms län samt den faktiska skatten i Sollentuna kommun.

  Riket Länet Sollentuna
Kommuner 20,74 18,47 18,12
Landsting 11,39 12,08 12,08
Summa 32,12 30,55 30,20
Publicerad: 23 maj 2019