Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Enkronor

Kommunens ekonomi

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har en stark ekonomi. Kommunen har under en lång rad år visat ett plus och i budgeten för kommande år finns en fortsatt balans mellan satsningar på kärnverksamheter och varsamhet med skattebetalarnas pengar.

Sollentuna kommun har genom ett ansvarsfullt och långsiktigt arbete med ekonomin kunnat fortsätta satsningarna på verksamheterna. Exempel på detta är it i skolan, fler platser inom omsorgen, feriearbete för ungdomar, trygghetsskapande åtgärder samt utökad skötsel av grönytor.

Inför 2015 har kommunens fokusområden förnyats och ett intensifierat strategiskt arbete och omvärldsanalyser ska ge möjlighet till ökad samordning och effektivisering. Innovativa och utvecklingsbenägna verksamheter där man tillvaratar personalens initiativkraft ska bidra till att resurser används på ett effektivt sätt. Utbildning och omsorg av högsta klass, god integration och ökade möjligheter för invånare att vara delaktiga i kommunens utveckling samt ett aktivt miljö- och klimatarbete är även i fortsättningen prioriterade områden.