Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ekonomi och budget

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och effektivisera verksamheten och höja kvaliteten för varje använd skattekrona.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Budget 2020-2022

Budget för 2020, med plan för 2021-2022, beslutades i juni 2019 av Sollentuna kommunfullmäktige.

Budget 2020 med plan 2021-2022

Budgeten innehåller:

  • Fördelning av resurserna, alltså skatteintäkterna, mellan Sollentuna kommuns olika nämnder
  • Skattesats och treårig ekonomisk plan för hela kommunen
  • Kommunens övergripande mål i enlighet med styrmodellen
  • Eventuellt specifika budgetuppdrag till nämnderna

Beslutet om budget är startskottet för nämndernas verksamhetsplanering, vilket pågår under hösten. I verksamhetsplaneringen fördelar varje nämnd de resurser den fått i budgeten mellan sina olika verksamheter. Varje nämnd beskriver även hur den ska arbeta för att bidra till de övergripande målen.

Sollentuna kommuns vision och övergripande mål

Skattesats

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i riket och Stockholms län samt den faktiska skatten i Sollentuna kommun.

  Riket Länet Sollentuna
Kommuner 20,74 18,47 18,12
Landsting 11,39 12,08 12,08
Summa 32,12 30,55 30,20
Publicerad: 1 oktober 2019