Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna kommuns Utvecklingspris och Innovationspris

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sigrid Hellström

Ekonomi

Kvalitetsstrateg

08-579 212 36

Sollentuna kommuns Utvecklingspris och Innovationspris uppmärksammar förbättringar för kommunens invånare och verksamheter.

På 2017 års inspirationsdag vanns utvecklingspriset av Biblioteken i Sollentuna och innovationspriset vanns av Runbacka skolor.

Under dagen uppmärksammades särskilt sex nominerade, av de många högkvalitativa ansökningar till utvecklingspriset och innovationspriset. Två vinnare utsågs bland de kommunalt finansierade verksamheter som, enligt en jury, genomfört störst förbättringar för kommunens invånare och verksamheter.

Juryns motivering till vinnaren av utvecklingspriset, Biblioteken i Sollentuna med sitt integrationsprojekt #MeetSollentuna:

Genom att vidga den befintliga verksamheten till att omfatta ett nytt uppdrag, har arbetsplatsen gått utanför ramarna och fått en delvis ny roll i lokalsamhället. På ett aktuellt och angeläget tema bidrar verksamheten, tillsammans med kommunens invånare, till att sammanföra människor och skapa förutsättningar för en framgångsrik integration.

Juryns motiviering till vinnaren av innovationspriset, Runbacka skolor för sitt arbete med att skapa en digital kursplan:

Med utgångspunkt i en behovsanalys har verksamheten tagit ett helhetsgrepp, så att alla brukare ska få samma förutsättningar och redskap för att tillägna sig ny kunskap och nya färdigheter. Genom en tidig start ligger verksamheten i framkant, men omprövar och utvecklar kontinuerligt för att göra ett levande verktyg av den digitala kursplanen