Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Dialogmöte i Rotebro

Dialog och möten

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ett tryggt Sollentuna skapar vi tillsammans, vi som bor, arbetar eller studerar här. Vi som driver företag här eller är aktiva i föreningslivet, inom idrotten och kulturen. Vi som har barn eller vänner som studerar i någon av kommunens skolor.

Det är många som bidrar genom att delta i olika frivilliga stödinsatser, genom att röra sig på gator och torg och vara goda förebilder, genom att hjälpa oss i kommunen genom att anmäla fel eller lämna synpunkter, så vi snabbt kan agera och städa upp, laga eller reparera. Kommunens gör också trygghetsvandringar för att säkerställa att alla områden i kommunen är välskötta och att inga platser blir eftersatta, till exempel genom att det är oklart vem som har ansvar för skötseln.

För att ni snabbt ska kunna nå oss i kommunen har vi ett kontaktcenter dit du kan ringa för att göra en felanmälan eller berätta om något som du tycker att vi bör känna till eller åtgärda. Du kan även ställa frågor till kommunens politiker via Fråga dina politiker. Det finns också många tillfällen att träffa kommunens tjänstemän och politiker vid olika möten; dialogmöten i olika kommundelar, temaföreläsningar i kommunhuset, trygghetsråd med mera.

Ett axplock av aktiviteter:

  • Trygghetsundersökningar – enkät som skickas ut vid olika tillfällen, senast 2016.
  • Trygghetsvandringar – senast i december 2016. Flera aktörer, bland andra kommunen, räddningstjänst, hyresgästföreningen respektive bostadsrättsföreningar i aktuella områden.
  • Trygghetsråd – möten mellan kommuninvånare och kommunens politiker, tjänstemän, polis, räddningstjänst och Sollentunahem. Detta har genomförts några gånger under hösten-vintern 2016.
  • Möten med till exempel villaföreningar, samfund, företag etc.
  • Synpunkter och felanmälan till Kontaktcenter.
  • Invånare kontaktar kommunens politiker direkt.
Publicerad: 20 april 2018