Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Befolkningen i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Sollentuna kommun 72 528 invånare.

 

Under 2018 ökade folkmängden i kommunen med 680 personer. Folkökningen i Sollentuna kommun under 2018 består av ett födelseöverskott på 209 personer samt ett flyttningsöverskott på 469 personer.

722 barn föddes i kommunen under året och 513 personer avled. 6 552 personer flyttade till kommunen och 6 083 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2018 kommer 4 344 personer från andra kommuner i Stockholms län, 1 056 personer från övriga Sverige och 1 152 personer från utlandet.

Befolkning 2018-12-31 per kommundel och åldersgrupp
Område 0-9 år 10-19 år 20-39 år 40-64 år 65- år Totalt
Rotebro 1 130 1 225 2 084 3 204 1 345 8 988
Viby 792 1 072 1 049 2 216 705 5 834
Norrviken  439  473 648 1 111 670  3 341
Vaxmora  328  483 406 924 440  2 581
Häggvik  631  602 1 340 1 638 1 046  5 257
Edsberg  1 355  1 236 3 116 3 216 1 854  10 777
Tureberg  2 366  2 442 5 101 5 850 3 107 18 866
Sjöberg  549  626 1 040 1 598 820  4 633
Helenelund  1 843  2 132 2 428 4 252 1 447  12 102
Järvafältet  6  15 46 64 18  149
Totalt  9 439  10 306
17 258
24 073
11 452
 72 528

 

Sollentunas befolkningsstruktur

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn & unga och en mindre andel invånare över 65 år.

 

Kommunfakta

Kommunfakta (i dokumentlistan nedan) ger en övergripande information om kommunen och dess invånare. Här finns bland annat uppgifter om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning, men också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Som jämförelse finns oftast medelvärden för länet och riket. 

Kommunfakta redovisas också i en engelsk version; Municipal Facts.

Befolkningsprognos

Läs mer om Sollentuna kommuns befolkningsprognos.

 

Publicerad: 11 mars 2019