Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fakta om kommunen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Sollentuna kommun 71 848 invånare och den 30 juni 2018 hade folkmängden ökat till 72 301 invånare.

 

Under 2017 ökade folkmängden i kommunen med 825 personer, vilket är en något större ökning än 2016 (+772). Folkökningen i Sollentuna kommun under 2017 består av ett födelseöverskott på 221 personer samt ett flyttningsöverskott på 595 personer.

685 barn föddes i kommunen under året och 464 personer avled. 6 473 personer flyttade till kommunen och 5 878 personer flyttade från Sollentuna. Personer som flyttat till kommunen under 2017 kommer främst från andra kommuner i Stockholms län (4 145 personer), följt av övriga Sverige (1 260 personer) och utlandet (1 068 personer).

Befolkning 2017-12-31 per delområde och åldersgrupp
Område 0-9 år 10-19 år 20-39 år 40-64 år 65-w år Totalt
Rotebro 1 192 1 196 2 167 3 200 1 318 9 073
Viby 847 1 057 1 043 2 230 676 5 853
Norrviken  459  463 628 1 115 664  3 329
Vaxmora  325  495 401 944 446  2 611
Häggvik  626  597 1 217 1 625 1 040  5 105
Edsberg  1 281  1 156 3 002 3 121 1 836  10 396
Tureberg  2 374  2 415 5 083 5 754 3 061 18 687
Sjöberg  550  639 1 040 1 614 797  4 640
Helenelund  1 902  2 013 2 412 4 213 1 431  11 971
Järvafältet  6  19 47 88 23  183
Totalt  9 562  10 050
17 040
23 904
11 292
 71 848

 

Sollentunas befolkningsstruktur

Sollentunas befolkningsstruktur

Kommunfakta

Kommunfakta (i dokumentlistan nedan) ger en övergripande information om kommunen och dess invånare. Här finns bland annat uppgifter om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning, men också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Som jämförelse finns oftast medelvärden för länet och riket. 

Kommunfakta redovisas också i en engelsk version; Municipal Facts.

Befolkningsprognos

Läs mer om Sollentuna kommuns befolkningsprognos.

Näringslivet i Sollentuna

Rapporten "Näringlivsanalys för Sollentuna kommun 2016" från UC AB innehåller uppgifter om företag i kommunen och beskriver bland annat antalet aktiva företag i kommunen sorterat per bransch samt utvecklingen av nyföretagande i kommunen.

Publicerad: 19 november 2018