Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ordförandeklubba

Kallelser, handlingar och protokoll

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här hittar du kommunens portaler med kallelser, handlingar och protokoll

 • Kallelser med de handlingar som behandlas vid ett möte.
 • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Vi publicerar inte handlingar som omfattas av sekretess eller av restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR), därför kan det finnas avbrott i ärendenumreringen.

Om du vill ta del av någon handling som inte finns i vår protokollsportal kan du kontakta den aktuella nämndens sekreterare eller registrator.

Kommunens officiella anslagstavla

Dagordningar och handlingar

Omfattar följande nämnder och utskotts kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från maj 2012 och framåt;

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens miljöutskott, fr.o.m. oktober 2013 t.o.m. september 2018
 • Stadsbyggnadsnämnden, fr.o.m. januari 2015
 • Socialnämnden, fr.o.m. november 2016
 • Vård- och omsorgsnämnden med utskott, fr.o.m november 2015
 • Miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Trafik- och fastighetsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Barn- och ungdomsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. januari 2016

När du klickar på portallänken väljer du sedan vilken nämnd eller utskott som du vill läsa handlingar från. Därefter väljer du mötestidpunkt och kan se sammanträdets ärendepunkter med tjänsteutlåtanden och andra handlingar som hör till ärendet. Om det finns ett blankt dokument i ärendet saknas det handlingar till det ärendet.

Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du begära ut dem från kommunens arkiv.

Information om när sammanträden ska hållas för de olika nämnderna och utskotten hittar du i länken i listan nedan. 

Beslut om ändrande sammanträdesdagar 2018

Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 17 december 2018 kl. 15.30.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2018 är framflyttat till den 17 december 2018 kl. 18.00. Ordförandens beslut anslaget på kommunens anslagstavla.

Miljö- och byggnadsnämnden håller ett extra sammanträde den 14 maj 2018.
Beslut från nämnden 2018-04-26 § 51

Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 11 juni 2018 kl. 16.00.
Beslut från styrelsen 2018-05-07 § 91

Kommunstyrelsens miljöutskotts sammanträde den 25 maj flyttas till den 1 juni 2018. Beslut från utskottet 2018-02-23, § 14