Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ordförandeklubba

Kallelser, handlingar och protokoll

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här hittar du kommunens portaler med kallelser, handlingar och protokoll

 • Kallelser med de handlingar som behandlas vid ett möte.
 • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Vi publicerar inte handlingar som omfattas av sekretess eller av restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR), därför kan det finnas avbrott i ärendenumreringen.

Om du vill ta del av någon handling som inte finns i vår protokollsportal kan du kontakta den aktuella nämndens sekreterare eller registrator.

Kommunens officiella anslagstavla

Dagordningar och handlingar

Omfattar följande nämnder och utskotts kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från maj 2012 och framåt;

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Klimatnämnden fr.o.m. januari 2019
 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. januari 2019
 • Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m. januari 2016
 • Natur- och tekniknämnden fr.o.m januari 2019
 • Samhällsbyggnadsnämnden fr.o.m. januari 2019
 • Socialnämnden, fr.o.m. november 2016
 • Utbildningsnämnden fr.o.m januari 2019
 • Vård- och omsorgsnämnden med utskott, fr.o.m november 2015
 • Barn- och ungdomsnämnden fr.o.m. januari 2016 t.o.m. december 2018
 • Kommunstyrelsens miljöutskott fr.o.m oktober 2013 t.o.m. december 2018
 • Stadsbyggnadsnämnden fr.o.m. januari 2015 t.o.m. december 2018
 • Trafik- och fastighetsnämnden fr.o.m. januari 2016 t.o.m. december 2018
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. januari 2016 t.o.m. december 2018

När du klickar på portallänken väljer du sedan vilken nämnd eller utskott som du vill läsa handlingar från. Därefter väljer du mötestidpunkt och kan se sammanträdets ärendepunkter med tjänsteutlåtanden och andra handlingar som hör till ärendet. Om det finns ett blankt dokument i ärendet saknas det handlingar till det ärendet.

Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du begära ut dem från kommunens arkiv.

Information om när sammanträden ska hållas för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder hittar du i dokumenten nedan.

Beslut om ändrade sammanträdestider 2019

 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 juni 2019 är inställt pga. avsaknad av beslutsärenden.
 • Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 september 2019 är inställt.
 • Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 december 2019 är inställt. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 december har istället flyttats till den 9 december 2019. Beslut MBN 2019-05-28, § 68.
 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 augusti och kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 augusti ställs in pga. avsaknad av beslutsärenden.
 • Utbildningsnämndens sammanträde den 12 november är flyttat till den 18 november. Beslut i UN 2019-03-19, § 44.
Publicerad: 23 oktober 2019