Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tureberg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Turebergs gård, med namn efter Thure Gustaf Rudbeck på Edsberg säteri, är sedan länge borta. Kvar lever namnet på den kommundel där Sollentuna centrum, kommunhuset, mässan, Rättscentrum, Sollentunavallen och andra centrala funktioner ligger.

 Turebergs gård revs 1967. Bilden är från 1950-talet. Foto: okänd

Från grävskopor har dock Hersby hembygdsgård och Fyndets torpby räddats. Hersby har förhistoriska anor och Fyndet är känt sedan 1760.

Turelund, vid Tors backe, uppfördes 1897 och var den första villan som byggdes i Tureberg. Här finns flera äldre villor bevarade och på tomterna ligger ett gravfält från sen vikingatid, omkring år 1000. Invid Turebergsleden finns den mäktiga Kung Agnes hög, 28 m i diameter och fem meter hög.

Inom Tureberg ligger områdena Bagarby och Knista som har namn efter gamla gårdar, samt Töjnan, Nytorp, Skansen och Fågelsången vilka alla har namn efter torp. Av torpen är bara Skansen bevarat. Det fick sin herrgårdsliknande byggnad 1817.

Högt uppe på åsen i Nytorp ligger S:t Eriks kyrka uppförd 1927-30. Här finns ingen begravningsplats men inne i kyrkan vilar Reinhold H. J. Rudbeck och hans maka Dagmar, de sista privata ägarna till Edsbergs säteri. De är de enda som i modern tid fått sitt vilorum inne i en kyrka.

 

Publicerad: 29 december 2016