Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anslagstavla, officiell

När har fullmäktige sammanträde? Vilka beslut har fattats? Hur gör jag om jag vill överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Att överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Så här gör du för att överklaga ett beslut